Call for participation

Call for Participation

2nd Conference of the Association of Hungarian PhD and DLA Students – Doctoral Division of Literary Studies

International Conference

Carry our cry to the grave silently

 Literary and Historical Aspects of the First World War in the Eastern European Region

 

V4 Conference

 

10th February – 11th February 2017

Eötvös Loránd University Faculty of Humanities

 

The end of WWI led to the collapse of four empires. The war – which was supposed to be a quick and patriotic deed, but then lasted 4 years – had deepened political and economic crises; moreover it had intensified national conflicts. This was the age of the establishment of modern nationalism and modern nation states – based on a common language and culture. Wars, and revolutions have always affected culture, and they often resulted in an intellectual divide. The First World War was no exception: new cultural policies were initiated in various countries, and newspapers and journals were heavily influence by social questions and ethnic issues.

The war led not only to the destabilization of the harmony between culture and society, but to the challenge of cultural integrity itself. ‘Simple’ genres became dominant. Ferenc Herczeg’s The Blue Fox, a two-act play, premiered in Vígszínház, in January 1917. In the writer’s opinion, it had garnered its biggest success in Berlin; however, it was known in America, South-America, France and in Italy, as well. Furthermore, Władysław Reymont’s Nobel-Prize winning novel The Peasants (1924) touched upon Polish political issues (assimilation into the Russian culture, the Warsaw riots of 1861, ‘the war of the lords’) but did not center on them.

The simultaneous division of the multi-ethnic states had caused not only economic disintegration but also social tension within society. Intense conflicts and insecurity led to the rise of fear for decades. This climate made it possible that in 1923 historian Guglielmo Ferrero – after his private letter had been published and misinterpreted in America –to his surprise received a letter from the Italian Prime Minister, claiming that the ‘French revolution had dealt with its enemies in a very different way’.

The conference concentrates on the First World War (particularly the year 1917) and on wars and revolutions in general. Presentations should touch upon topics, such as the relationship between culture and WWI, the cultural and historical significance of the year 1917, wars and revolutions, and last but not least intellectual history.

 

Registration:

Abstract submission: by 30 November 2016

The date of the conference: 10-11 February 2017

150 word abstracts (either written in Hungarian or English) should be submitted to the Organizers (visegradiancountriesconference@gmail.com ) by 30th November 2016.

Subjects for presentations and possible thematic sections (presentations held in the same language to be arranged into the same section):

Day I

Economic history Financial Crisis and Financial Stability in the 20th century

History of Literature The First World War and Literature

Political History Political Changes of East-Central Europe in the 20th century

Cultural History Intellectual and Artistic Revolution from the 18th century onward

Day II

Economic history Short and Long-term Processes of Economic Development in the 20th century

History of Literature  The Year 1917 in Literature

Political History The Significance of the Year 1917 in the 20th century

Cultural History Teaching Models in East-Central Europe

Presentations:

English, Czech, Polish, Hungarian and Slovak are the working languages of the conference. All the power point presentations should be shown in English. Each presentation should not last more than 20 minutes, followed by a 10-minute discussion.

Publication:

Conference papers – which must follow the style sheet of ItK – should be submitted in English, Czech, Polish, Hungarian and Slovak language; 25 000 – 45 000 characters with spaces. If the language of the essay is not Hungarian or English, a reviewer’s opinion is required, and will be sent to the author by 25 December 2016 (the latest). Presenters will be informed about the reviewer’s opinions by 30 January 2017. If needed, there will be a possibility to correct the essay. The final versions of the papers should be submitted by 15 March 2017. The author’s name, the details of the author’s institution (doctoral school and programme) should be included in the header section of the papers in the following way:

Sample Antal

Eötvös Loránd University Faculty of Humanities (Budapest)

Doctoral School of Literary Studies, Slavic Literatures Doctoral Programme

 

We intend to publish a collection of essays from the papers by June 2017.

The formal requirements of the papers: Times New Roman (12 pt. font, 1.5-spaced), right and left margins set to 25 mm, A4 page size. Only italics and underlining words are welcomed; avoid using any other formatting, please.

 

Venue:

Eötvös Loránd University

Faculty of Humanities

Budapest, Múzeum körút 4/A

Faculty Lecture Hall

 

Accomodation:

Hotel Erzsébet City Centre

H-1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 11-15.

The registration fee is 8 000 HUF (or its actual exchange rate) which should be sent after the abstracts for the conference will be accepted. We will inform you about the details of remitment.

The fee includes breakfast and lunch, and accommodation for each day of the conference.

 

Konferencia felhívás

Konferencia felhívás

Doktoranduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztály

2. Konferenciája

Nemzetközi Tudományos Konferencia

„A jajt a sírig vinni hangtalan”

Az Első Világháború irodalmi és történelmi aspektusai a kelet-európai régióban

Visegrádi Négyes Konferencia

  1. február 10-11.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Az első világháború négy birodalom végét jelentette. A gyors és hazafias cselekedetnek gondolt, ám aztán elhúzódó háború nemcsak elmélyítette a politikai és társadalmi válságot, de ki is élezte a nemzeti konfliktusokat. A nyelvi kulturális alapon szerveződő közösségekre épülő modern nacionalizmus és a modern nemzetállamok megszületésének időszaka volt ez.

A háborúknak, forradalmaknak egyértelműen hatásuk van a kultúrára, szellemi megosztottságot eredményezhetnek. Így történt ez az első világháború idején is, amikor nemcsak új kultúrpolitika született az egyes országokban, de a nemzetiségi és társadalmi kérdések még az egyes lapok, laptípusok arculatára is rányomták bélyegüket. Nem kizárólag csak a társadalom és a kultúra összhangja bomlott meg, hanem maga a kultúra egysége is. A könnyedebb műfajok kerültek az élvonalba. Herczeg Ferenc Kék róka című kétfelvonásos színművét 1917 januárjában mutatta be a Vígszínház, melynek a sikere a szerző szerint Berlinben volt a legnagyobb, de játszották Amerikában, Dél-Amerikában, Franciaországban és Itáliában is. Władysław Reymont Parasztok című családregénye úgy kapott 1924-ben irodalmi Nobel-díjat, hogy közben a lengyel politikai kérdéseket (például az orosz kultúrába történő asszimilációt, az 1861-es varsói zavargásokat, „az urak háborúját”) csak érintette, de nem állította centrális helyzetbe.

A multietnikus birodalmak megközelítőleg egyidejű felrobbanása gazdasági dezintegrációt és a szociális feszültségek kiéleződését, forradalmakat szabadított a társadalomra. Az elmélyült konfliktusok, a bizalmatlanság évtizedekre gazdag táptalaját jelentették az elharapozó félelemnek. Így vált lehetségessé, hogy Guglielmo Ferrero 1923-ban a történész nagy csodálkozására az olasz kormányfőtől kaphatott levelet arról, hogy „a francia forradalom nagyon is másként bánt el ellenségeivel”, miután egy magánlevele kissé elferdítve publikálásra került Amerikában.

A konferencia az első világháború (különös tekintettel 1917) és általában a háborúk, forradalmak tematikájával foglalkozik. A kultúra és az első világháború kapcsolatának, 1917 év jelentőségének a kultúrában és a történelemben, a háborúk és a forradalmak valamint a gondolkodás történetének tematikájában várjuk az előadásokat.

Jelentkezés:

A jelentkezés határideje: 2016. november 30.

A konferencia ideje: 2017. február 10-11.

A konferenciára 150 szavas magyar vagy angol nyelvű absztrakttal lehet jelentkezni.

Az absztraktokat a visegradiancountriesconference@gmail.com címre várjuk.

Az absztraktokat a következő témákban fogadjuk. A konferenciának várhatóan a következő tematikus szekciói lesznek: (Az azonos nyelven elhangzó előadások egy szekcióba való csoportosításának szempontját figyelembe kívánjuk venni.)

  1. nap

Gazdaságtörténet I. „Pénzügyi válságok és pénzügyi stabilizáció a 20. században”

Irodalomtörténet I. „Az első világháború és az irodalom”

Politikatörténet I. „A kelet-közép európai régió politikai változásai a 20. században

Kultúrtörténet I. „A forradalmak a gondolkodásban és a művészetben a 18. századtól napjainkig”

 2. nap

Gazdaságtörténet II. „A gazdaságfejlődés rövid és hosszú távú folyamatai a 20. században”

Irodalomtörténet II. „1917 az irodalomban és a nyelvészetben”

Politikatörténet II. „1917 jelentősége a 20. században”

Kultúrtörténet II. „Az oktatás modelljei a kelet-közép európai régióban”

Az előadások:

Az előadások nyelve angol, cseh, lengyel, magyar és szlovák lehet, a power point prezentációkat minden előadónak angol nyelven kell elkészítenie, levetítenie.

Az előadások időtartama 20 perc lehet, melyet 10 perc vita követ.

Publikációs lehetőség:

Az előadásokból készített szaktanulmányt, az ItK szabvány hivatkozási elveit (http://itk.iti.mta.hu/szabvany.htm) követve 25 000 – 45 000 karakter (szóközökkel együtt) terjedelemben angol, cseh, lengyel, magyar és szlovák nyelven lehet benyújtani. Amennyiben a tanulmány nyelve nem magyar vagy angol, nyelvi lektor szakbírálatát kérjük a szaktanulmány mellett beküldeni legkésőbb 2016. december 25-ig. A tanulmányok szakmai lektori véleményét várhatóan 2017. január 30-ig küldjük el az előadóknak. A javításra lehetőséget biztosítunk. A javított tanulmányok végleges beküldési határideje 2017. március 15. A tanulmányok fejlécében kérjük megjelölni a szerző nevét, intézményének adatait és doktori iskolájának, programjának nevét, a következő módon:

MINTA Antal

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (Budapest)

Irodalomtudományi Doktori Iskola, Szláv irodalmak program

A tanulmányokból várhatóan 2017. júniusig tanulmánykötetet adunk ki.

A tanulmány formai követelményei: betűtípus: Times New Roman 12-es betűméret, másfeles sorközzel, 25 mm-es margóval, A4-es oldalbeállítás. Kérjük a kurziválástól és az aláhúzástól eltekintve minden más formázás mellőzését.

 

A konferencia helyszíne:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

H-1088 Budapest Múzeum körút 4/A Kari tanácsterem

Szállás:

Hotel Erzsébet City Centre
H-1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 11-15.

A szállást a szervezők az előadóknak lefoglalják és egyenlítik.

A konferencia nevezési díja 8 000 Ft vagy ennek az aktuális napi árfolyamon átszámolt értéke EUR-ban, melyet az után lehet elutalni, hogy az absztraktot elfogadtuk a konferenciára. Az utalás adatairól értesítést küldünk.

A szervezők étkezést (reggelit és ebédet), szállást biztosítanak előadóiknak a konferencia mindkét napján.