Konferencia felhívás

Konferencia felhívás

Doktoranduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztály

2. Konferenciája

Nemzetközi Tudományos Konferencia

„A jajt a sírig vinni hangtalan”

Az Első Világháború irodalmi és történelmi aspektusai a kelet-európai régióban

Visegrádi Négyes Konferencia

  1. február 10-11.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Az első világháború négy birodalom végét jelentette. A gyors és hazafias cselekedetnek gondolt, ám aztán elhúzódó háború nemcsak elmélyítette a politikai és társadalmi válságot, de ki is élezte a nemzeti konfliktusokat. A nyelvi kulturális alapon szerveződő közösségekre épülő modern nacionalizmus és a modern nemzetállamok megszületésének időszaka volt ez.

A háborúknak, forradalmaknak egyértelműen hatásuk van a kultúrára, szellemi megosztottságot eredményezhetnek. Így történt ez az első világháború idején is, amikor nemcsak új kultúrpolitika született az egyes országokban, de a nemzetiségi és társadalmi kérdések még az egyes lapok, laptípusok arculatára is rányomták bélyegüket. Nem kizárólag csak a társadalom és a kultúra összhangja bomlott meg, hanem maga a kultúra egysége is. A könnyedebb műfajok kerültek az élvonalba. Herczeg Ferenc Kék róka című kétfelvonásos színművét 1917 januárjában mutatta be a Vígszínház, melynek a sikere a szerző szerint Berlinben volt a legnagyobb, de játszották Amerikában, Dél-Amerikában, Franciaországban és Itáliában is. Władysław Reymont Parasztok című családregénye úgy kapott 1924-ben irodalmi Nobel-díjat, hogy közben a lengyel politikai kérdéseket (például az orosz kultúrába történő asszimilációt, az 1861-es varsói zavargásokat, „az urak háborúját”) csak érintette, de nem állította centrális helyzetbe.

A multietnikus birodalmak megközelítőleg egyidejű felrobbanása gazdasági dezintegrációt és a szociális feszültségek kiéleződését, forradalmakat szabadított a társadalomra. Az elmélyült konfliktusok, a bizalmatlanság évtizedekre gazdag táptalaját jelentették az elharapozó félelemnek. Így vált lehetségessé, hogy Guglielmo Ferrero 1923-ban a történész nagy csodálkozására az olasz kormányfőtől kaphatott levelet arról, hogy „a francia forradalom nagyon is másként bánt el ellenségeivel”, miután egy magánlevele kissé elferdítve publikálásra került Amerikában.

A konferencia az első világháború (különös tekintettel 1917) és általában a háborúk, forradalmak tematikájával foglalkozik. A kultúra és az első világháború kapcsolatának, 1917 év jelentőségének a kultúrában és a történelemben, a háborúk és a forradalmak valamint a gondolkodás történetének tematikájában várjuk az előadásokat.

Jelentkezés:

A jelentkezés határideje: 2016. november 30.

A konferencia ideje: 2017. február 10-11.

A konferenciára 150 szavas magyar vagy angol nyelvű absztrakttal lehet jelentkezni.

Az absztraktokat a visegradiancountriesconference@gmail.com címre várjuk.

Az absztraktokat a következő témákban fogadjuk. A konferenciának várhatóan a következő tematikus szekciói lesznek: (Az azonos nyelven elhangzó előadások egy szekcióba való csoportosításának szempontját figyelembe kívánjuk venni.)

  1. nap

Gazdaságtörténet I. „Pénzügyi válságok és pénzügyi stabilizáció a 20. században”

Irodalomtörténet I. „Az első világháború és az irodalom”

Politikatörténet I. „A kelet-közép európai régió politikai változásai a 20. században

Kultúrtörténet I. „A forradalmak a gondolkodásban és a művészetben a 18. századtól napjainkig”

 2. nap

Gazdaságtörténet II. „A gazdaságfejlődés rövid és hosszú távú folyamatai a 20. században”

Irodalomtörténet II. „1917 az irodalomban és a nyelvészetben”

Politikatörténet II. „1917 jelentősége a 20. században”

Kultúrtörténet II. „Az oktatás modelljei a kelet-közép európai régióban”

Az előadások:

Az előadások nyelve angol, cseh, lengyel, magyar és szlovák lehet, a power point prezentációkat minden előadónak angol nyelven kell elkészítenie, levetítenie.

Az előadások időtartama 20 perc lehet, melyet 10 perc vita követ.

Publikációs lehetőség:

Az előadásokból készített szaktanulmányt, az ItK szabvány hivatkozási elveit (http://itk.iti.mta.hu/szabvany.htm) követve 25 000 – 45 000 karakter (szóközökkel együtt) terjedelemben angol, cseh, lengyel, magyar és szlovák nyelven lehet benyújtani. Amennyiben a tanulmány nyelve nem magyar vagy angol, nyelvi lektor szakbírálatát kérjük a szaktanulmány mellett beküldeni legkésőbb 2016. december 25-ig. A tanulmányok szakmai lektori véleményét várhatóan 2017. január 30-ig küldjük el az előadóknak. A javításra lehetőséget biztosítunk. A javított tanulmányok végleges beküldési határideje 2017. március 15. A tanulmányok fejlécében kérjük megjelölni a szerző nevét, intézményének adatait és doktori iskolájának, programjának nevét, a következő módon:

MINTA Antal

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (Budapest)

Irodalomtudományi Doktori Iskola, Szláv irodalmak program

A tanulmányokból várhatóan 2017. júniusig tanulmánykötetet adunk ki.

A tanulmány formai követelményei: betűtípus: Times New Roman 12-es betűméret, másfeles sorközzel, 25 mm-es margóval, A4-es oldalbeállítás. Kérjük a kurziválástól és az aláhúzástól eltekintve minden más formázás mellőzését.

 

A konferencia helyszíne:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

H-1088 Budapest Múzeum körút 4/A Kari tanácsterem

Szállás:

Hotel Erzsébet City Centre
H-1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 11-15.

A szállást a szervezők az előadóknak lefoglalják és egyenlítik.

A konferencia nevezési díja 8 000 Ft vagy ennek az aktuális napi árfolyamon átszámolt értéke EUR-ban, melyet az után lehet elutalni, hogy az absztraktot elfogadtuk a konferenciára. Az utalás adatairól értesítést küldünk.

A szervezők étkezést (reggelit és ebédet), szállást biztosítanak előadóiknak a konferencia mindkét napján.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s